FÖRETAGSINTERNA PROGRAM

Ett företagsinternt program är ett längre, omfattande och skräddarsytt program som består av utbildningsmoment, workshoppass och regelbunden teamcoaching. Programmen syftar till förbättrade resultat för verksamheten. Vi erbjuder och har erfarenheter av att ha utfört hela eller delar av följande program: Ledarskapsprogram, talent management program, karriärprogram för young professionals, traineeprogram och generationsväxlingsprogram. Upplägget, innehållet och utformningen tar uppdragsgivare och inspirerakonsult fram tillsammans.

Generationsväxlingsprogram

En stor del av arbetskraften i Sverige kommer att gå i pension de kommande åren varför de svenska företaget står inför utmaningen att generationsväxlas. Den nya arbetskraften behöver ta del av all kompetens och erfarenhet som de avgående besitter och företaget behöver i sin tur ta tillvara på de nya generationen.

Rätt utfört är generationsväxlingen en utvecklande och tillväxthöjande möjlighet för företag och medarbetare men fel utfört är det en tids-, resurs- och kompetenskrävande förlust som riskerar att kosta företaget både pengar, anseende och de bästa medarbetarna.

Inspirera hjälper dig att planera, genomföra och utvärdera era insatser för generationsväxlingen

 Ledarskapsprogram

En ledares viktigaste funktion är att skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera de resultat som förväntas av verksamheten. För att lyckas optimalt med detta behöver ledarskapet balanseras mellan det styrande och det motiverande, mellan fokus på människan och uppdrag samt prioritera operativt och strategiskt arbete. Huvudsyftet med programmet är att ta det egna ledarskapet bortom dagens gränser, hitta balansen mellan resultat och välmående och att genomföra förändringar som blir långsiktiga och bestående.

Att regelbundet träna, lära, kompetensutveckla och utbyta erfarenheter i syfte att bli en bättre ledare är en nödvändig insats för att också bli en attraktiv arbetsgivare. Hela 8 av 10 väljer sin arbetsplats efter chefen.

Traineeprogram/Talent Manegement-insatser/Karriärprogram för Young Professionals

Ett företags employer-branding-arbete handlar om att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt medarbetare. För att som arbetsgivare lyckas med det krävs karriärvägar och snabba utvecklingsmöjligheter inom företaget. Att skapa förutsättningar för medarbetarna att avancera, kompetensutvecklas och byta arbetsuppgifter internt i syfte att ta en ledar- eller nyckelposition är målet för programmen.

Inspirera hjälper dig att behålla, attrahera och utveckla era talanger.