Coaching Workbook

Emma Pihls Coaching workbook är ett hjälpmedel i fem delar som faciliterar en lyckad coachingprocess. Workbooken fungerar som ett ramverk utformat så att ingen detaljstyrning från coachens sida är nödvändig. I stället möjliggörs en tydlig processtruktur i, och balans mellan, de olika delarna -samtidigt som klienten själv har ett stort styrningsutrymme.

Coaching workbooken består av delarna; Kartlägga/Inventera, Visualisera/Illustrera, Förändra/Justera, Observera/Reflektera samt Träna/ Kunskapsfördjupa. Den innehåller bland annat övningar, illustrationer och förklaringsmodeller och delar av materialet kan användas interaktivt. Detta genom att klient och coach tillsammans specificerar aktuella uppgifter och formulerar anteckningar att ha till stöd under coachingprocessen.

När den professionella coachen Emma Pihl först tog fram hjälpmedlet var det enbart tänkt att ackompanjera henne och hennes klienter. https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-prix/ Men efter att många intresserade av materialet hört av sig finns nu möjligheten för dig med coachingverksamhet att använda dig av Coaching workbook. (Endagsutbildning certifierar dig som användare och en licensarvodeavgift tillkommer.)

Är du coach och vill att dina klienter/individer/grupper ska få ökad utväxling av din coachning? Kontakta emma@inspirera.nu för mer information.