AKTUELLT & NYHETER

Januari 2015, Innovera eller Dö?

Tillsammans med Lära för livet så gör Emma Pihl en föreläsningsturné (Stockholm, Göteborg och Malmö) med titeln, Innovera eller Dö? Så blir ditt företag framgångsrikt i framtiden. Framgångsrika företag är de organisationer som lyckas kombinera produktivitet med kontinuerlig innovation. Delar av framgångsfaktorn ligger i vetskapen om att innovation inte är något som kan lämnas till ett fåtal personer eller en avdelning utan något som behöver genomsyra en hel företagskultur. Fler innovationer uppkommer i ett mer innovativt företagsklimat. Emma Pihls föreläsning Innovera eller dö svarar på frågorna varför, vad, hur, när och vem i en verksamhet som ska innovera.

Som entreprenör med en fot i näringslivet och större organisationer och den andra foten som innovatör och småföretagare guidar Emma Pihl lyssnaren på ett handgripligt och inspirerande sätt till att skapa en innovationskultur som ökar antalet innovationer i verksamheten. Hennes vision är att fler bra idéer realiseras, fler innovationer skakar om branscher, springer ifrån konkurrenterna och att utvecklingen går ännu snabbare så vår konkurrensfördel med omvärlden ökar.

maj 2012

Bokrelease: Konfliktkompetent ledarskap Boken Konfliktkompetent

Emma Pihls sjätte bok, “Konfliktkompetent ledarskap” är en bok för dig som på djupet vill förstå varför du och dina medarbetare hamnar i konflikt trots god vilja och goda intentioner. Boken vägleder dig i det kaos av känslor som konflikter skapar och ökar din förståelse för vad som generar dem och hur du kan förebygga och hantera konflikter. På arbetsplatsen riskerar olika beteenden och uppfattningar, trots goda avsikter, att krocka och ge upphov till kostsamma konflikter.

Konflikter kan förstås utifrån strukturella orsaker som handlar om obalanser som uppstår människor emellan och hur du är som människa – det vill säga vilka värderingar du bär med dig och dina erfarenheter av konflikter.

Med bokens hjälp får du lära dig mer om hur du i ditt ledarskap kan kommunicera med större medvetenhet och därmed agera konfliktförebyggande och mer konstruktivt vid lösandet av konflikter. Syftet är att använda konflikter som en möjlighet till utveckling och nya kreativa lösningar. “Konfliktkompetent ledarskap” är en matnyttig bok som dessutom gör dig mer uppmärksam på hur du och andra fungerar, interagerar och kommunicerar på ett djupare plan med utgångspunkt från Kommunikologi. Boken är fylld av illustrerande exempel och praktiska guider som inspirerar dig som ledare att skapa förutsättningar för ökad konfliktkompetens på din arbetsplats.

 Köp boken här!

16 februari 2012

“Idag är jag certifierad kommunikolog… mitt allra stoltaste signum! Detta är kompetensen som verkligen rockat min värld. Med den stolthet jag nu känner ska jag bjuda världen på lyxiga och häftiga förändringar.”

– Emma Pihl, VD och grundare Inspirera

Kommunikologi kan sägas vara läran om det gemensamma. Där studeras strukturer och dynamik inom kommunikation och förändringar. Erfarenheter och beteenden beskrivs och förstås som kommunikation.

Som kommunikolog besitter man en tvärvetenskaplig metakompetens infattande ämnen såsom pedagogik, ledarskap, organisationsutveckling och terapi. Studiet utgår ifrån system på individ-, relation, grupp och organisationsnivå. Metakompetensen hänvisar till bland annat kunskapsbasens omfattning och ”kompetens i kompetensen”.

Läs mer på: Skandinaviska Institutet för Kommunikologi